Aktuellt

september 2019
Information från SSKs septembermöte
Serviceguide på gång!
Vi i SSK har nu klubbat igenom ett första utkast av ett nytt dokument som ska hjälpa alla medlemmar med vägledning kring service-frågor; ”FAA’s Serviceguide”. Eftersom denna guide ska vara lättillgänglig och lättförståelig för alla medlemmar så lägger vi ut den här till er, nya som gamla, för att samla in era åsikter och möjliga förbättringar. Din åsikt är viktig för att vår nya serviceguide ska bli lättläst så att just du förstår och innehåller allt du vill veta. Skicka dina synpunkter innan årsskiftet på faa@faa.se. Sprid gärna ordet!
Förutom en serviceguide har vi även utformat ett dokument som berör sponsorskap som även den finns länkat till nedan!
FAA Serviceguide190901UTKAST
SPONSORSKAP190904UTKAST
Telefonmöten
Vi har haft lite problem med telefonmötestjänsten till och från och vi är i full gång att försöka hitta en lösning till detta. Tillsvidare rekommenderar vi er att använda deltagarkoden 836686 när ni ringer in på telefonmöten. Om ni redan vet med er att ni troligen är först på mötet, eller om deltagarkoden inte fungerar, använd istället administratörkoden 771726.
Service
Vi vill också påminna alla om att göra service är viktigt! För ens eget tillfrisknande men också för gruppen och för att FAA ska gå runt. Det finns flertal lediga serviceposter i SSK och behovet av service är stort. Är du nyfiken och sugen så läs gärna igenom den nya serviceguiden för information och inspiration, och/eller hör av dig till mig, Merja (sekreterare) på 076-166 88 98 eller maila till faa@faa.se om du har frågor eller vill visa intresse. Eller så kan du ringa in på nästa SSK-möte. Nästa SSK-möte är den 10/10 kl 16.30-18.00 på telefonmötestjänsten där alla är välkomna att ringa in!

juli 2019
Information från SSKs julimöte
Hej härliga FAA-gänget!
Lisa här, GSR (gruppservicerepresentant), och Merja här, sekreterare, för FAA!
Förra veckan hade vi ett SSK-möte (Sveriges Service-kommitté) där vi beslutade om några punkter:

 • CD-skivor från FAA konvent i USA kommer att läggas ut på en lösenordskyddad sida på FAA.se så att alla medlemmar får tillgång till att lyssna på dem. Prata med GSR i din grupp (livegrupp eller telefongrupp) för att få tillgång till lösenordet, eller hör av dig till någon av oss i SSK. 
 • SSK har beslutat att fasa ut systemet med underkonton för kassörerna i Livegrupper på SSK:s Swedbank-konto. Anledningen till detta är det komplicerade förfarandet med fullmakter från banken som är arbetskrävande och tidskrävande process. Nästa gång en Livegrupp med ett sådant underkonto byter kassör är tanken att kassören skaffar ett eget konto i sitt eget namn för gruppen. Underkonton tillhandahålls bara i undantagsfall. Hör av dig till mig eller någon annan i SSK om det finns frågor kring detta, och om du vill ha vägledning i hur det går till. 
 • Det togs också beslut att byta mail-leverantör för FAA-mailen pga problem som nuvarande leverantör inte kan lösa. 

Vi är även i full fart med att utforma en serviceguide för hela FAA (grupperna, SSK osv) som kommer skickas ut, för alla att ta del av, när vi är klara!
Jag vill också påminna om att service är en viktig del av tillfrisknandet! Precis som du behöver FAA så behöver FAA dig för att vi ska fungera. Det är också ett bra sätt att jobba med sin abstinens och skapa sig ett nätverk som stärker vägen i tillfrisknandet. Det behövs service i både grupperna och i SSK, i stort som smått. Just nu saknar vi personer på flera poster i SSK: 

 • hjälp med web-administration hemsidan
 • hjälpa till att svara på mail
 • vice butiksansvarig
 • kassör 
 • vice kassör
 • vice GSR för SSK
 • vice sekreterare

Och även: 

 • GSR telefongrupperna 

Är du intresserad och vill veta mer så hör av dig till mig , Merja, eller någon annan med en tid i FAA som du känner dig trygg med, eller ring in på nästa SSK-möte den 8e augusti kl 16.30-17.45 för att höra mer. Du kan även maila till faa@faa.se.

Stor kram till er alla!  /Lisa & Merja 

april 2019
Rapport från möte med Socialstyrelsen
Här kan du läsa rapporten från mötet.

april 2019
Nya telefonmöten
Den 13 april startar vi upp telefonmöten på lördags- och söndagsmorgnar kl. 7.00-07.15
Varmt välkommen!

mars 2019
Mejlmöte
Den 25 mars startas FAAs mejlmöte upp. Läs mer här.

mars 2019
Informationsbrev 
Nu går det att prenumerera på FAA informationsbrev här.

mars 2019
Världskonvent
i Ohio  25-27 okt  2019
Klicka här för mer info

mars 2019
Telefonmöten
Nu även 15-min möte varje kväll 21:15 -21:30

mars 2019
Alingsås Ny mötesgrupp och ny dag!
Måndagar 19:15 – 20:15

feb 2019
Informationsbrev
Nytt informationsbrev 2019-02-14

feb 2019
Stockholm – Täby
Ny mötesgrupp!
Torsdagar 19:00 – 20:00

dec 2018
Service
Hela FAAs organisation bygger på frivilligt och ideellt arbete. Genom service är du med och sprider budskapet vidare kommer mer in i gemenskapen och kan vara med och påverka FAAs framtid. Alla kan göra service och ju fler vi är desto bättre. Att göra service är en av våra verktyg för tillfrisknande.
Även du som är ny kan göra service. Hör av dig till FAA eller din GSR om du vill hjälpa till med något. Alla frivilliga krafter behövs.

dec 2018
FAA Sveriges servicekommitté
Vill du göra service genom att delta i SSKs arbete?
Det finns flera poster inom SSK som är vakanta, såsom kassör, butiksansvarig och mail-ansvarig, och många fler. Antingen om en själv är sugen, eller om någon i er live- eller telefongrupp som är aktiv och varit abstinent ett tag som kan vara passande, så fråga och föreslå gärna personen.
Är du intresserad eller har frågor maila faa (snabel-a) faa.se .

maj 2018
Anmäl inställt telefonmöte
Maila till faagsrtelefonmoten (snabel-a) outlook.com och meddela om ingen mer än du ringt in till ett telefonmöte. Meddela datum, veckodag och tid som mötet gäller.

maj 2018
Fråga angående FAA-annonsering
Då och då kommer frågan ang annonsering upp:  Är det med hänsyn till stadgarna tillåtet att annonsera om FAA-möten och under vilka förutsättningar?
Svaret är att det är tillåtet att annonsera i press så länge det är utformat som information och inte uppfattas som reklam.

jan 2018
Telefonmötestjänsten
Om du inte kan ansluta dig till telefonmötestjänsten finns numera en alternativ deltagarkod som du finner här.
Om telemötestjänsten mot förmodan inte skulle fungera så felanmäl det genast. Kontaktuppgifter hittar du här. (Nu uppdaterad enklare information)

dec 2017
Våra texter på engelska 
Nu finns de texter vi läser på våra möten på engelska här.

nov 2017
Eget utrymme för alla grupper på hemsidan
Alla grupper har möjlighet att få ett eget utrymme på hemsidan här (lösenord fås av GSR) där kan grupperna lägga upp egna manualer, protokoll, hyreskontakt mm. Vi som sköter hemsidan gör detta åt alla
grupper. Maila web(snabel-a)faa.se om ni vill utnyttja denna möjlighet.

okt 2017
Nya mailadresser 
• Vill du nå SSK maila till ssk(snabel-a)faa.se
• Vill du beställa böcker maila till butik(snabel-a)faa.se
• Vill du nå oss som administrerar hemsidan tex lägga upp information och dokument eller har andra synpunkter maila till web(snabel-a)faa.se

maj 2017
Svenskt konvent
Det har kommit in önskemål att ha ett svensk FAA-konvent, så vi alla kan träffas, lyssna på föreläsare i ämnet, dela lifestorys, tipsa och peppa varandra! Göteborgsgruppen har visat intresse av att vara värdar för ett sådant konvent. (Det som behövs är bla möjligheter till billig övernattning, mat till alla varianter, samt möteslokaler)
Är detta något du skulle vilja åka till?
Maila gärna oss här, så vi vet hur stort intresset är.
Svara gärna på följande frågor:
Vad skulle du vilja ha ut av ett konvent?
Vad skulle du vilja fanns med på ett konvent?
Annat som du vill tillägga?

mars 2017
Stöd till nya live-grupper
De som behöver stöd kan kontakta  Isabella 073 952 79 71 eller maila till faa.

jan 2017
Facebook
Lathund för att bjuda in nya till våra facebookgrupper
Nu även hur du gör från en mobil.
Kom ihåg att fråga om de som vill bli inbjudna till i en lokalgrupp om de också vill bli inbjudna till den allmänna gruppen.
I den allmänna gruppen finns det nu många boktips mm. Och alla kan lägga in sina egna tips i de olika albumen som är nya.

jan 2017
Swish
Vi vädjar till alla som swishar att lägga till 1:50 kr vid varje donation eftersom banken tar den avgiften FAA som mottagare.
Alla grupperna ute i landet har möjlighet till att få ett eget swishnummer och eget kontonummer i Swedbank. Grupperna i Stockholm, Malmö, Kalix och Göteborg har redan anslutet sig. Förtydligande: När du swishar till din grupps konto så hamnar pengarna på ert egna konto. Swishar du till numret som finns på hemsidan kommer det till FAA-Sveriges konto.

jan 2017
Lifestories / personliga texter
Vi efterlyser fortfarande personliga berättelser som kan läggas ut på hemsidan.
De är till för att nya ska kunna läsa och känna igen sig. Skicka in din text via FAAs kontaktsida här. En ny historia upplagd 2017-01-17