Aktuellt

oktober 2019
Information från SSKs oktobermöte

Lifestories / personliga texter
Vi efterlyser personliga berättelser som kan läggas ut på hemsidan.
De är till för att nya ska kunna läsa och känna igen sig. Skicka in din text via FAAs kontaktsida här.

september 2019
Information från SSKs septembermöte

Serviceguide på gång!
Vi i SSK har nu klubbat igenom ett första utkast av ett nytt dokument som ska hjälpa alla medlemmar med vägledning kring service-frågor; ”FAA’s Serviceguide”. Eftersom denna guide ska vara lättillgänglig och lättförståelig för alla medlemmar så lägger vi ut den här till er, nya som gamla, för att samla in era åsikter och möjliga förbättringar. Din åsikt är viktig för att vår nya serviceguide ska bli lättläst så att just du förstår och innehåller allt du vill veta. Skicka dina synpunkter innan årsskiftet på faa@faa.se. Sprid gärna ordet!
Förutom en serviceguide har vi även utformat ett dokument som berör sponsorskap som även den finns länkat till nedan!
FAA Serviceguide190901UTKAST
SPONSORSKAP190904UTKAST

Telefonmöten
Vi har haft lite problem med telefonmötestjänsten till och från och vi är i full gång att försöka hitta en lösning till detta. Tillsvidare rekommenderar vi er att använda deltagarkoden 836686 när ni ringer in på telefonmöten. Om ni redan vet med er att ni troligen är först på mötet, eller om deltagarkoden inte fungerar, använd istället administratörkoden 771726.

Service
Vi vill också påminna alla om att göra service är viktigt! För ens eget tillfrisknande men också för gruppen och för att FAA ska gå runt. Det finns flertal lediga serviceposter i SSK och behovet av service är stort. Är du nyfiken och sugen så läs gärna igenom den nya serviceguiden för information och inspiration, och/eller hör av dig till mig, Merja (sekreterare) på 076-166 88 98 eller maila till faa@faa.se om du har frågor eller vill visa intresse. Eller så kan du ringa in på nästa SSK-möte. Nästa SSK-möte är den 10/10 kl 16.30-18.00 på telefonmötestjänsten där alla är välkomna att ringa in!

juli 2019
Information från SSKs julimöte
Förra veckan hade vi ett SSK-möte (Sveriges Service-kommitté) där vi beslutade om några punkter:

  • SSK har beslutat att fasa ut systemet med underkonton för kassörerna i Livegrupper på SSK:s Swedbank-konto. Anledningen till detta är det komplicerade förfarandet med fullmakter från banken som är arbetskrävande och tidskrävande process. Nästa gång en Livegrupp med ett sådant underkonto byter kassör är tanken att kassören skaffar ett eget konto i sitt eget namn för gruppen. Underkonton tillhandahålls bara i undantagsfall. Hör av dig till mig eller någon annan i SSK om det finns frågor kring detta, och om du vill ha vägledning i hur det går till.
  • Det togs också beslut att byta mail-leverantör för FAA-mailen pga problem som nuvarande leverantör inte kan lösa.

Vi är även i full fart med att utforma en serviceguide för hela FAA (grupperna, SSK osv) som kommer skickas ut, för alla att ta del av, när vi är klara!
Jag vill också påminna om att service är en viktig del av tillfrisknandet! Precis som du behöver FAA så behöver FAA dig för att vi ska fungera. Det är också ett bra sätt att jobba med sin abstinens och skapa sig ett nätverk som stärker vägen i tillfrisknandet. Det behövs service i både grupperna och i SSK, i stort som smått. Just nu saknar vi personer på flera poster i SSK:

  • hjälp med web-administration hemsidan
  • hjälpa till att svara på mail
  • vice butiksansvarig
  • kassör
  • vice kassör
  • vice GSR för SSK
  • vice sekreterare
  • GSR telefongrupperna

Är du intresserad och vill veta mer så hör av dig till mig , Merja, eller någon annan med en tid i FAA som du känner dig trygg med, eller ring in på nästa SSK-möte den 8e augusti kl 16.30-17.45 för att höra mer. Du kan även maila till faa@faa.se.

april 2019
Rapport från möte med Socialstyrelsen
Här kan du läsa rapporten från mötet.

mars 2019
Mejlmöte
Den 25 mars startas FAAs mejlmöte upp. Läs mer här.

mars 2019
Informationsbrev 
Nu går det att prenumerera på FAA informationsbrev här.

mars 2019
Världskonvent
i Ohio  25-27 okt  2019
Klicka här för mer info

feb 2019
Informationsbrev
Nytt informationsbrev 2019-02-14

maj 2018
Anmäl inställt telefonmöte
Maila till faagsrtelefonmoten (snabel-a) outlook.com och meddela om ingen mer än du ringt in till ett telefonmöte. Meddela datum, veckodag och tid som mötet gäller.

maj 2018
Fråga angående FAA-annonsering
Då och då kommer frågan ang annonsering upp:  Är det med hänsyn till stadgarna tillåtet att annonsera om FAA-möten och under vilka förutsättningar?
Svaret är att det är tillåtet att annonsera i press så länge det är utformat som information och inte uppfattas som reklam.

jan 2018
Telefonmötestjänsten
Om du inte kan ansluta dig till telefonmötestjänsten finns numera en alternativ deltagarkod som du finner här.
Om telemötestjänsten mot förmodan inte skulle fungera så felanmäl det genast. Kontaktuppgifter hittar du här. (Nu uppdaterad enklare information)

dec 2017
Våra texter på engelska 
Nu finns de texter vi läser på våra möten på engelska här.

nov 2017
Eget utrymme för alla grupper på hemsidan
Alla grupper har möjlighet att få ett eget utrymme på hemsidan här (lösenord fås av GSR) där kan grupperna lägga upp egna manualer, protokoll, hyreskontakt mm. Vi som sköter hemsidan gör detta åt alla
grupper. Maila web(snabel-a)faa.se om ni vill utnyttja denna möjlighet.

jan 2017
Facebook
Lathund för att bjuda in nya till våra facebookgrupper
Nu även hur du gör från en mobil.
Kom ihåg att fråga om de som vill bli inbjudna till i en lokalgrupp om de också vill bli inbjudna till den allmänna gruppen.
I den allmänna gruppen finns det nu många boktips mm. Och alla kan lägga in sina egna tips i de olika albumen som är nya.

jan 2017
Swish
Vi vädjar till alla som swishar att lägga till 1:50 kr vid varje donation eftersom banken tar den avgiften FAA som mottagare.
Alla grupperna ute i landet har möjlighet till att få ett eget swishnummer och eget kontonummer i Swedbank. Grupperna i Stockholm, Malmö, Kalix och Göteborg har redan anslutet sig. Förtydligande: När du swishar till din grupps konto så hamnar pengarna på ert egna konto. Swishar du till numret som finns på hemsidan kommer det till FAA-Sveriges konto.