Aktuellt

september 2018
Livemöte Örnsköldsvik     
Startar måndag 1 oktober.

augusti 2018
Förändringar angående tider för telefonmöten
Det har skett några förändringar i schemat för telefonmöten. Dessa förändringar är tillfälliga inför beslut om det nya telefonmötesschemat.
Följande förändringar gäller tills vidare:
Måndagar
17:30 – 18:00  30 minuters temamöte Detta möte är fr.o.m. 13/8 tillfälligt UTÖKAT till 60 minuter.
Tisdagar
12:30 – 13:00  30 minuters temamöte Detta möte är fr.o.m. 13/8 tillfälligt INSTÄLLT
Torsdagar
20:00 – 21:00  60 min Detta möte är fr.o.m. 13/8 tillfälligt INSTÄLLT

maj 2018
Anmäl inställt telefonmöte
Maila till faagsrtelefonmoten (snabel-a) outlook.com och meddela om ingen mer än du ringt in till ett telefonmöte. Meddela datum, veckodag och tid som mötet gäller.

maj 2018
Nya priser i FAAs butik
Från och med 1 juni höjer vi priserna på några av våra produkter i butiken. De aktuella prishöjningarna som gäller från 1/6 2018 är:
Food Addicts Anonymous   (FAA Green Book) ⇒ 175 kr
Food for the Soul,  Daily meditations for Food Addicts ⇒ 135 kr
Plastpolletter ⇒13 kr
Metallpolletter ⇒ 28 kr

maj 2018
Fråga angående FAA-annonsering
Då och då kommer frågan ang. annonsering upp:  Är det med hänsyn till stadgarna tillåtet att annonsera om FAA-möten och under vilka förutsättningar?
Svaret är att det är tillåtet att annonsera i press så länge det är utformat som information och inte uppfattas som reklam.

maj 2018
Serviceposter SSK
Ett antal serviceposter inom SSK är vakanta. Det är posterna som vice kassör, vice sekreterare samt GSR och vice GSR. Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse till faa (snabel-a)faa.se. Mer information om vad posterna innebär kommer.

maj 2018
Servicepost FAAs webbgrupp
Vi behöver förstärkning i vår webbgrupp. Anmäl intresse till Helen eller Cissi via web (snabel-a)faa.se

april 2018
FAA Sveriges översättningskonto
Vi har ju under en tid samlat in pengar för att kunna bekosta översättning till svenska av FAAs litteratur. Nu har vi fått besked från FAA WSO i USA att WSO kommer att göra översättningar av litteraturen till svenska utan att vi är inblandade. Detta innebär för oss att alla de pengar vi har på översättningskontot kan disponeras om till andra ändamål inom FAA Sverige.
Till dags dato finns ca. 10 000 kr på översättningskontot.
Hur ser du på det här? Vad tycker du pengarna ska användas till? Vad har du för idéer kring detta? Förslag som kommit upp hittills är att använda pengarna till ett konvent eller att låta pengarna gå upp i FAA Sveriges allmänna konto.

Vi vill gärna ha återkoppling från dig!
Mejla dina synpunkter till
ssk (snabel-a) faa.se senast den 7 maj 2018.

april 2018
FAA Sveriges servicekommitté
Vill du göra service genom att delta i SSKs arbete?
Vi har flera olika roller som vi behöver förstärkning på.
Exempel på det är roller som: GSR för SSK, vice GSR för SSK, vice sekreterare och vice kassör.
Har du frågor kring detta kontakta Lena genom att skriva till faa (snabel-a) faa.se .

april 2018
FAA Sveriges webgrupp
I gruppen vi har som förvaltar och utvecklar vår webbplats samt Facebook-sida behövs förstärkning.
Vill du göra service genom att delta i gruppens arbete?
Det enda som krävs av dig är att du har datorvana och är nyfiken.
Har du frågor kring detta kontakta Cissi genom att skriva till web (snabel-a) faa.se .

jan 2018
Telefonmötestjänsten
Om du inte kan ansluta dig till telefonmötestjänsten finns numera en alternativ deltagarkod som du finner här.
Om telemötestjänsten mot förmodan inte skulle fungera så felanmäl det genast. Kontaktuppgifter hittar du här. (Nu uppdaterad enklare information)

jan 2018
Skype-möten
Upptäck fördelarna med skypemöten tisdagar 20:00 – 21:00 och hoppas fler vill vara med. Det är jättelätt att ansluta sig. All info finns här.

dec 2017
Våra texter på engelska 
Nu finns de texter vi läser på våra möten på engelska här.

nov 2017
Eget utrymme för alla grupper på hemsidan
Alla grupper har möjlighet att få ett eget utrymme på hemsidan här (lösenord fås av GSR) där kan grupperna lägga upp egna manualer, protokoll, hyreskontakt mm. Vi som sköter hemsidan gör detta åt alla
grupper. Maila web(snabel-a)faa.se om ni vill utnyttja denna möjlighet.

nov 2017
Telefonmötesgruppen
Vice GSR sökes. Maila gsrtelefon(snabel-a)gmail.com eller säg till på ett möte om du vill göra denna eller annan service.

nov 2017
SSK
Vice sekreterare och vice kassör sökes. Du behöver inte tidigare varit med i SSK eller varit GSR eller ha några särskilda erfarenheter för att anmäla ditt intresse och klara av denna uppgift. Däremot finns vissa krav på abstinent tid. Maila ssk(snabel-a)faa.se om du vill göra denna eller annan service.

okt 2017
Nya mailadresser 
• Vill du nå SSK maila till ssk(snabel-a)faa.se
• Vill du beställa böcker maila till butik(snabel-a)faa.se
• Vill du nå oss som administrerar hemsidan tex lägga upp information och dokument eller har andra synpunkter maila till web(snabel-a)faa.se

juni 2017
Service
Hela FAAs organisation bygger på frivilligt och ideellt arbete. Genom service är du med och sprider budskapet vidare kommer mer in i gemenskapen och kan vara med och påverka FAAs framtid. Alla kan göra service och ju fler vi är desto bättre. Att göra service är en av våra verktyg för tillfrisknande.
Även du som är ny kan göra service. Hör av dig till FAA eller din GSR om du vill hjälpa till med något. Alla frivilliga krafter behövs.

maj 2017
Svenskt konvent
Det har kommit in önskemål att ha ett svensk FAA-konvent, så vi alla kan träffas, lyssna på föreläsare i ämnet, dela lifestorys, tipsa och peppa varandra! Göteborgsgruppen har visat intresse av att vara värdar för ett sådant konvent. (Det som behövs är bla möjligheter till billig övernattning, mat till alla varianter, samt möteslokaler)
Är detta något du skulle vilja åka till?
Maila gärna oss här, så vi vet hur stort intresset är.
Svara gärna på följande frågor:
Vad skulle du vilja ha ut av ett konvent?
Vad skulle du vilja fanns med på ett konvent?
Annat som du vill tillägga?

mars 2017
Stöd till nya live-grupper
De som behöver stöd kan kontakta Victoria 070 731 37 31 och Isabella 073 952 79 71

jan 2017
Facebook
Lathund för att bjuda in nya till våra facebookgrupper
Nu även hur du gör från en mobil.
Kom ihåg att fråga om de som vill bli inbjudna till i en lokalgrupp om de också vill bli inbjudna till den allmänna gruppen.
I den allmänna gruppen finns det nu många boktips mm. Och alla kan lägga in sina egna tips i de olika albumen som är nya.

jan 2017
Swish
Vi vädjar till alla som swishar att lägga till 1:50 kr vid varje donation eftersom banken tar den avgiften FAA som mottagare.
Alla grupperna ute i landet har möjlighet till att få ett eget swishnummer och eget kontonummer i Swedbank. Grupperna i Stockholm, Malmö, Kalix och Göteborg har redan anslutet sig. Förtydligande: När du swishar till din grupps konto så hamnar pengarna på ert egna konto. Swishar du till numret som finns på hemsidan kommer det till FAA-Sveriges konto.

jan 2017
Lifestories / personliga texter
Vi efterlyser fortfarande personliga berättelser som kan läggas ut på hemsidan.
De är till för att nya ska kunna läsa och känna igen sig. Skicka in din text via FAAs kontaktsida här. En ny historia upplagd 2017-01-17