Möten via Skype

Skype möte  Obs ny dag from 21/6

Onsdagar 20:00 – 21:00
Första onsdagen i månaden är det praktiskt möte. 20:00 – 21:00
därefter följer ett vanligt möte 21:00 – 21:30       .

För att vara med på mötet ska du anmäla dig till Cecilia S. +46 70 453 56 29 så att hon kan lägga till dig på Skype. Det är viktigt att du anmäler dig i god tid om du vill vara med på mötet så kommer du bli uppringd strax före mötet börjar. Max 10 deltagare per möte.

Genom att vi kan se varandra så ger det oss andra möjligheter som inte telefonmötena kan ge. Jättebra komplement till alla som vill ha ett mer personligt möte och kanske inte har tillgång till live-möten eller befinner sig utomlands. Alla är välkomna!

Ta gärna fram mötesmanualen innan mötet startar, dem finner du här.

Protokoll från praktiska möten finner du här. (lösenord krävs)

Skypes hemsida
Instruktionsfilm för hur Skype fungerar.
Instruktionsfilm Skype del 1 – Skapa konto samt funktioner i surfplatta
Instruktionsfilm Skype del 2 – mobilen