Mötesmanualer

MÖTESORDNING, MALL FÖR PROTOKOLL OCH MÖTESGUIDE FÖR SSK:
SSKs mötesordning 2018-01-08 (pdf)
SSKs mötesordning 2018-01-08 (docx)
SSKs mall för protokoll 2018-01-08 (docx)
SSKs mötesguide 17-10-12 (pdf)


MANUALER TILL TELEFONMÖTE
15 min telefonmötesmanual 17-09-27 (pdf)
30 min telefonmötesmanual 17-06-24 (pdf)

60 min telefonmötesmanual 17-06-24 (pdf)

Här läggs nya förslag  på manualer upp som ännu ej är godkända.


Steg 1 , den långa versionen (pdf)
De tolv traditionerna – fullständig version 2017-03-16 (pdf)
Förslag på olika teman 2017-04-06 (pdf)

Mötesordning praktiskt telefonmöte 2017-01-17 (pdf)
Mall protokoll praktiskt telefonmöte 2017-02-05 (pdf)

Protokoll mm finns här (lösenord krävs).


MANUALER TILL SKYPEMÖTE
UTKAST 60 min Skype-mötesmanual 2017-06-05 (pdf)
UTKAST 60 min Skype-mötesmanual kort 2017-06-05(pdf)

UTKAST 30 min Skype-mötesmanual 2017-06-05 (pdf)
UTKAST Mötesordning praktiskt Skype-möte 2017-05-21 (pdf)
UTKAST Mall protokoll praktiskt Skype-möte 2017-06-02 (pdf) 
   Om du laddar ner  filen på din dator kan du skriva direkt i mallen som är utformad som ett formulär.

Protokoll mm finns här (lösenord krävs).


Bild på våra polletter som delas ut för att uppmärksamma abstinent tid.