Mötesmanualer

MÖTESORDNING, MALL FÖR PROTOKOLL OCH MÖTESGUIDE FÖR SSK:
Mall SSK mötesordning18-04-17 (docx)
Mall SSK mötesordning18-04-17 (pdf) 

Mall SSK protokoll18-07-13 (docx)
SSKs mötesguide 18-06-14 (pdf)


MANUALER TILL TELEFONMÖTE
15 min telefonmötesmanual 18-06-03 (pdf)
30 min telefonmötesmanual 18-06-03 (pdf)
60 min telefonmötesmanual 18-06-03 (pdf)

Här läggs nya förslag  på manualer/mallar upp som ännu ej är godkända.
Förslag tfn mötesordning praktiskt möte 180915 (pdf)
Förslag mall tfn-prot-prakt-180915 (pdf)
Protokollsmallen behöver du spara ner med ett nytt namn innan du skriver protokollet.


Steg 1 , den långa versionen (pdf)
De tolv traditionerna – fullständig version 2017-03-16 (pdf)
Förslag på olika teman 2017-04-06 (pdf)

Mötesordning praktiskt telefonmöte 2017-01-17 (pdf)
Mall protokoll praktiskt telefonmöte 2017-02-05 (pdf)

Protokoll mm finns här (lösenord krävs).


MANUALER TILL SKYPEMÖTE
UTKAST 60 min Skype-mötesmanual 2017-06-05 (pdf)
UTKAST 60 min Skype-mötesmanual kort 2017-06-05(pdf)

UTKAST 30 min Skype-mötesmanual 2017-06-05 (pdf)
UTKAST Mötesordning praktiskt Skype-möte 2017-05-21 (pdf)
UTKAST Mall protokoll praktiskt Skype-möte 2017-06-02 (pdf) 
   Om du laddar ner  filen på din dator kan du skriva direkt i mallen som är utformad som ett formulär.

Protokoll mm finns här (lösenord krävs).


Bild på våra polletter som delas ut för att uppmärksamma abstinent tid.