SSK, Sveriges servicekommitté & dess mötestider

Alla SSK-möten sker över telefon.
Ring  08 – 43 73 24 09 ca 5-10 min före mötets start.
Från utlandet ring +46 8 43 73 24 09
Lösenordet som efterfrågas är 77 17 26

Telefonmötestjänsten rymmer max 15 deltagare per möte.

Här är alla mötestider för 2017:
Andra tisdagen i ojämn månad: 14/11 
kl. 20:00-21:15
Andra torsdagen i jämn månad: 12/10, 14/12 
kl. 16:30-17:45

Alla FAA-medlemmar är välkomna att lyssna och delta även de som inte sitter på en servicepost. Bara de som ingår i SSK har rösträtt.

SSK en servicekommitté som består av ordförande, sekreterare, kassör, litteraturansvarig, informationsansvarig, hemsidesansvarig, GSR (gruppservicerepresentantansvariga för grupperna ute i landet) och observatörer. Alla som är med och gör service är enbart betrodda tjänare, de styr inte. Det är alltid gruppsamvetet som tillsammans avgör och tar beslut så längre traditionerna följs.

I uppgifterna ingår bland annat att bygga upp en gemensam service-struktur för FAA Sverige inom ramen för De tolv traditionerna. Inom SSK behandlas gemensamma frågor som berör FAA som helhet i Sverige. Löpande kontakt hålls även med WSO, världsservicekontoret i USA.

Alla som är med och gör service är enbart betrodda tjänare, de styr inte, det gör gruppsamvetet.

Mötesordning finner du här.
Alla mötesprotokoll finner du här under dokumentarkiv. Lösenord krävs.