Många medlemmar och nykomlingar pratar om behandlingar och kurser de gått. Är det något FAA rekommenderar?

Nej FAA tar varken ställning för eller emot och det är inte nödvändigt att gå på en kurs eller behandling för att tillfriskna. I Sverige är inte livsmedelsrelaterat beroende en erkänd sjukdom och traditionella dietister är inte utbildade i det.