Har du några frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att ta kontakt med FAA via kontaktsidan här eller ringa någon av kontaktpersonerna som finns för varje möte. Dem hittar du här.