SSK, Sveriges servicekommitté & dess mötestider

SSK en servicekommitté som består av ordförande, sekreterare, kassör, litteraturansvarig, informationsansvarig, hemsidesansvarig, GSR (gruppservicerepresentantansvariga för grupperna ute i landet) och observatörer. Alla som är med och gör service är enbart betrodda tjänare, de styr inte. Det är alltid gruppsamvetet som tillsammans avgör och tar beslut så längre traditionerna följs. Alla FAA-medlemmar är välkomna att lyssna och delta även de som inte sitter på en servicepost. Bara de som ingår i SSK har rösträtt.

I uppgifterna ingår bland annat att bygga upp en gemensam service-struktur för FAA Sverige inom ramen för De tolv traditionerna. Inom SSK behandlas gemensamma frågor som berör FAA som helhet i Sverige. Löpande kontakt hålls även med WSO, världsservicekontoret i USA.

Alla SSK-möten sker över Zoom. Länk till Zoom-möte.

Här är alla planerade mötestider för 2024:
Andra torsdagen i månaden:
11/1, 8/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6, 11/7, 8/8, 12/9, 10/10, 14/11 och 12/12
kl 19:30 – 20:45

Vill du ha kontakt med SSK mejlar du till GSR på mejladress gsr-ssk (snabel-a) faa.se

Mötesordning och mötesguide finner du här.
Alla mötesprotokoll finner du här under dokumentarkiv.
Fråga GSR i din mötesgrupp efter lösenordet till dokumentarkivet.