SSK, Sveriges servicekommitté & dess mötestider

Alla SSK-möten sker över telefon.
Ring  08 – 43 73 24 09 ca 5-10 min före mötets start.
Från utlandet ring +46 8 43 73 24 09
För att ansluta till mötet använd koden: 77 17 26
Ifall du inte kan ansluta med ovanstående kod använd istället den här koden: 83 66 86

Här är alla planerade mötestider för 2021:
Andra tisdagen i ojämn månad: 9/3, 11/5, 13/7, 14/9 och 9/11
kl. 19:30 – 21:00
Andra onsdagen i jämn månad: 10/2, 14/4, 9/6, 11/8, 13/10 och 8/12
kl.19:30 – 21:00 (Rapportering från grupperna)

Alla FAA-medlemmar är välkomna att lyssna och delta även de som inte sitter på en servicepost. Bara de som ingår i SSK har rösträtt.

Vill du ha kontakt med SSK mejlar du till GSR/SSK på mejladress gsr-ssk [snabel-a) faa.se

SSK en servicekommitté som består av ordförande, sekreterare, kassör, litteraturansvarig, informationsansvarig, hemsidesansvarig, GSR (gruppservicerepresentantansvariga för grupperna ute i landet) och observatörer. Alla som är med och gör service är enbart betrodda tjänare, de styr inte. Det är alltid gruppsamvetet som tillsammans avgör och tar beslut så längre traditionerna följs.

I uppgifterna ingår bland annat att bygga upp en gemensam service-struktur för FAA Sverige inom ramen för De tolv traditionerna. Inom SSK behandlas gemensamma frågor som berör FAA som helhet i Sverige. Löpande kontakt hålls även med WSO, världsservicekontoret i USA.

Alla som är med och gör service är enbart betrodda tjänare, de styr inte, det gör gruppsamvetet.

Mötesordning och mötesguide finner du här.
Alla mötesprotokoll finner du här under dokumentarkiv. Lösenord krävs.