Kan det här vara du?

  • Äter du mer än du planerar?
  • Äter du avsiktligt för lite för att undvika viktuppgång?
  • Smygäter du?
  • Dricker du stora mängder lightdrycker, läsk eller juice?
  • Överkonsumerar du frukt?
  • Är du rädd för att se dig i spegeln?
  • Känner du hopplöshet inför din mat eller viktsituation?
  • Har du någonsin fått höra ”allt som behövs är viljestyrka”?
  • Känner du dig misslyckad för du inte har den ”viljestyrkan”?
  • Är din vardag upptagen av vad du ska eller inte ska äta?

siluetter

Här kan du läsa mer om  på FAA USAs hemsida: 
Is FAA for you? klicka här
Are you a food addict? klicka här 

Det finns en lösning och du är inte ensam!
Det kostar inget att gå med i FAA och FAA är helt självförsörjande genom egna frivilliga bidrag från våra medlemmar.