Meddelanden

På denna sida hittar du meddelanden att läsa upp på möten. Samtliga meddelanden på denna sida läses upp på alla möten.


Meddelande från SSK
Maj 2023

Vi har fått en ny butiksansvarig från och med 1 juni och butiken är stängt tills dess. Vakanta poster i SSK; kassör samt de flesta viceposterna. Viktigt för att SSK ska kunna serva alla möten! På grund av ändrade priser från USA så kostar metallpolletterna 60 kr från och med nu. Vill du tillfriskna genom att göra service i SSK? Delta på nästa praktiska SSK-möte hålls torsdag den 8/6 kl. 19.30-20.45. Alla får delta och dom som har en servicepost får rösta.


Meddelande från Telefongruppen
Maj 2023
Praktiskt möte ställdes in på grund av lågt deltagarantal. Vi diskuterade om praktiskt möte ska hållas en gång i kvartalet eftersom vi gör ändringar i mötesmanualen en gång i halvåret. Telefongruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service. Vi behöver en vice GSR. Du kan göra service genom att leda möten. Vi har fyra 20-minutersmöten varje dag samt två långa möten i veckan. Vi hjälper gärna till och visar hur man gör när man leder möte. Ju fler som leder desto mer levande blir vår gemenskap. Nästa praktiska möte är lördagen den 3 juni kl. 10.00-11.00.


Meddelande från Zoommötesgruppen
Maj 2023
Zoommötesgruppen har haft sitt första praktiska möte. Gruppen har tillsatt posten vice GSR, tack för service. Nästa praktiska möte är första torsdagen i juni, välkomna!


Meddelande från Talarmöte
Maj 2023
Är du intresserad eller vill du tipsa om någon som skulle passa för att tala på ett talarmöte? Kontakta talarmote(snabel-a)faa.se för mer information, för att anmäla dig eller tipsa om någon.


Det är GSR för respektive grupp som skickar in det meddelande som ska publiceras på denna sida och mall för meddelande finns nedan. Tänk på att hålla meddelandet kort och koncist då meddelandet ska läsas upp på möten. Längre information publiceras under Aktuellt och kan skickas ut via FAA:s informationsmejl. Ladda ner mallen och fyll i aktuell information, spara och maila sedan till web (snabel-a) faa.se.

Mall Meddelanden 210302