Meddelanden

På denna sida hittar du meddelanden att läsa upp på möten. Samtliga meddelanden på denna sida läses upp på alla möten.


Meddelande från SSK

Oktober 2021
SSK vill påminna om att service är en del av vårt program för tillfrisknande så vi vill uppmuntra dig att göra service genom att anmäla dig till någon av de vakanta posterna i din grupp eller i SSK. Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Vakanta poster i SSK är vice GSR, vice sekreterare, vice kassör och vice butiksansvarig. Den nya zoom-gruppen behöver en GSR och vice-GSR. Kontakta SSK på gsr-ssk (snabel-a) faa.se om du är intresserad eller har frågor. Nästa SSK-möte är tisdag 9 november kl. 19.30-21.00. Alla är välkomna, dom som har en servicepost får rösta.


Meddelande från Telefongruppen

Oktober 2021
Information om Zoom-tjänsten: Observera att det är olika inloggnings-ID för telefonmöten via zoom och livemöte via zoom. Om du har problem att ansluta till Telefonmötet via ett telefonnummer så prova att ringa in på ett av de andra. Vi uppmanar alla medlemmar att delta på nästa praktiska möte då 30-minutersmötena ska utvärderas enligt plan sedan de förändrades i maj.
Telefongruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service.
Vakanta poster är vice GSR, mötesvärd för kvällsmötet och mötesvärd för måndagsmötet kl. 19:00.
Kontakta oss på gsrtelemote(snabel-a)faa.se om du har frågor eller är intresserad. Nästa praktiska möte är den 7 november kl 10-11, alla är välkomna!


Meddelande från Talarmöte
Ljudinspelningen från det senaste talarmötet där Ulrika berättade hur hon tillfrisknade från sjukdomen sockerberoende finns nu uppladdat. Du hittar det under Talarmöte på hemsidan. De första 25 sekunderna har tyvärr lite skrapljud, sedan blir det bättre.
Är du intresserad av att hålla nästa talarmöte?
Kontakta talarmote(snabel-a)faa.se för mer information eller för att anmäla dig.


Nedan info ska inte läsas upp på möten utan är information gällande att skicka in meddelanden som ska publiceras:

Det är GSR för respektive grupp som skickar in det meddelande som ska publiceras på denna sida och mall för meddelande finns nedan. Ladda ner mallen och fyll i aktuell information, spara och maila sedan till web (snabel-a) faa.se

Mall Meddelanden 210302