Meddelanden

På denna sida hittar du meddelanden att läsa upp på möten. Samtliga meddelanden på denna sida läses upp på alla möten.


Meddelande från SSK
Augusti 2023 

Vill du tillfriskna genom att göra service i SSK? Vakanta poster i SSK är kassör samt de flesta viceposterna. Viktigt för att SSK ska kunna serva alla möten! Delta på nästa praktiska SSK-möte hålls torsdag den 14/9 kl. 19.30-20.45. Alla får delta och dom som har en servicepost får rösta.


Meddelande från Telefongruppen
September 2023
Praktiskt möte hålls från och med nu en gång i kvartalet. Telefongruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service. Vi har fyra 20-minutersmöten per dag och två 60-miutersmöten i veckan och uppskattar verkligen att gruppen har många möten att ansluta oss till.
Nästa praktiska möte är 6 januari 2024 kl 10-11.


Meddelande från Talarmöte
September 2023
Vill du hålla ett talarmöte till hösten eller vill du tipsa om någon som skulle passa för att tala på ett? Kontakta talarmote(snabel-a)faa.se eller Josefine B för mer information, för att anmäla dig eller tipsa om någon.


Det är GSR för respektive grupp som skickar in det meddelande som ska publiceras på denna sida och mall för meddelande finns nedan. Tänk på att hålla meddelandet kort och koncist då meddelandet ska läsas upp på möten. Längre information publiceras under Aktuellt och kan skickas ut via FAA:s informationsmejl. Ladda ner mallen och fyll i aktuell information, spara och maila sedan till web (snabel-a) faa.se.

Mall Meddelanden 210302