Meddelanden

På denna sida hittar du meddelanden att läsa upp på möten. Samtliga meddelanden på denna sida läses upp på alla möten.


Meddelande från SSK
Januari 2023

Det finns nu en whatsappgrupp för FAA-medlemmar att vara med i. I gruppen kan man dela sina skriftliga delningar, fråga om någon har tid för ett samtal, ställa frågor, sprida info, m.m. Kontakta din GSR eller SSK för att bli inbjuden till gruppen. FAA är i stort behov av en butiksansvarig och en kassör i SSK. Även följande poster är eller kommer att bli lediga närmsta tiden: Vice GSR, vice sekreterare och vice mejlansvarig. Vi vill betona vikten av att göra service då det är en förutsättning för att FAA ska finnas och utvecklas. Nästa SSK-möte är torsdagen den 9 februari kl 19.30, alla får delta och dom som har en servicepost får rösta.


Meddelande från Telefongruppen
Januari 2023
Telefongruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service och leda möten. Vi har fyra korta möten varje dag samt två långa möten i veckan. Vi hjälper gärna till och visar hur man leder ett möte. Ju fler som hjälper till och leder möten desto mer levande blir vår gemenskap. Nästa praktiska möte som är lördag den 4 februari klockan 10.00-11.00. Alla är välkomna och alla behövs!


Meddelande från Zoomgruppen
December 2022
Zoomgruppen har nu fått en GSR och vi tackar för service. Vi kommer från och med nu ha zoommöten varje torsdag kl. 18.00-19.00. Kontaktperson för möten på jämna veckor är Karin och för ojämna veckor är Emelie, nummer finns på hemsidan.

Meddelande från Talarmöte
Januari 2023
Nu är det senaste talarmötets ljudfil uppladdat på hemsidan. Ta del av Björns tal som hölls den 15 januari. Är du intresserad av att hålla nästa talarmöte eller vill du tipsa om någon som skulle passa för att tala på ett? Kontakta talarmote(snabel-a)faa.se för mer information, för att anmäla dig eller tipsa om någon.


Det är GSR för respektive grupp som skickar in det meddelande som ska publiceras på denna sida och mall för meddelande finns nedan. Tänk på att hålla meddelandet kort och koncist då meddelandet ska läsas upp på möten. Längre information publiceras under Aktuellt och kan skickas ut via FAA:s informationsmejl. Ladda ner mallen och fyll i aktuell information, spara och maila sedan till web (snabel-a) faa.se.

Mall Meddelanden 210302