Meddelanden

På denna sida hittar du meddelanden att läsa upp på möten. Samtliga meddelanden på denna sida läses upp på alla möten.


Meddelande från SSK
Augusti 2022

Om vi önskar ett FAA-konvent i Sverige så behöver vi några som engagerar sig i detta. Kontakta din GSR eller SSK direkt för att anmäla ditt intresse. Telefongruppen behöver fler som deltar på de praktiska mötena. SSK behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service. Vakanta poster är butiksansvarig, sekreterare och samtliga viceposter. Om du är nyfiken på vilka serviceposter som finns och vad uppdragen innebär, läs FAA’s Serviceguide. Kom med i vårt härliga gäng i SSK och var med och påverka FAA’s utveckling! Nästa SSK-möte är torsdag den 13 oktober kl. 19.30-20.45. Alla är välkomna, dom som har en servicepost får rösta.


Meddelande från Telefongruppen
September 2022
Det finns en ny mötesmanual för 20-minutersmötena på hemsidan att ladda ner. Mötet på måndagar kl. 19.00 har lagts ner på grund av lågt deltagantal. Frågan kvarstår om vi ska ta beslut att lägga ner kvällsmötena till nästa praktiska möte. Var med och påverka telefongruppens utveckling på de praktiska mötena där vi diskuterar och tar beslut gällande våra möten.
Välkommen också till våra långa 60-minutersmöten på torsdag kväll och söndag förmiddag. Då hinner vi fördjupa oss i FAA’s texter och har tid för längre delningar och reflektioner. Telefongruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service. Vakanta poster är Vice GSR. Nästa praktiska möte är söndag den 2 oktober klockan 10.00-11.00. Alla är välkomna!


Meddelande från Zoomgruppen
Just nu hålls Zoommöten av Karin på torsdagar jämna veckor kl 18-19. Om någon vill göra service och leda möten på torsdagar ojämna veckor så hör av dig till Karin, numret hittar du på hemsidan. Vi vill gärna ha möten varje vecka!

Meddelande från Talarmöte
FAA söker medlemmar som är intresserade av att hålla nästa talarmöte. Ett talarmöte innebär att det är en talare som delar med sig av sina erfarenheter, styrka och hopp genom sin lifestory, hur den kom till programmet och tillfrisknade från sjukdomen sockerberoende/matmissbruk eller håller ett tal efter ett särskilt tema.
Är du intresserad av att hålla nästa talarmöte eller vill du tipsa om någon som skulle passa för att hålla talarmöte?
Kontakta talarmote(snabel-a)faa.se för mer information, för att anmäla dig eller tipsa om någon.


Det är GSR för respektive grupp som skickar in det meddelande som ska publiceras på denna sida och mall för meddelande finns nedan. Tänk på att hålla meddelandet kort och koncist då meddelandet ska läsas upp på möten. Längre information publiceras under Aktuellt och kan skickas ut via FAA:s informationsmejl. Ladda ner mallen och fyll i aktuell information, spara och maila sedan till web (snabel-a) faa.se.

Mall Meddelanden 210302