Meddelanden

På denna sida hittar du meddelanden att läsa upp på möten. Samtliga meddelanden på denna sida läses upp på alla möten.

Meddelande från Telefongruppen
April 2024
Vi behöver dig som vill vara mötesvärd kl 07.00 samt mötesvärd tisdagar kl 19.00. Du leder inte varje gång men har lite koll på om det finns någon som vill leda möte.
Katarina är GSR till nästa praktiska möte, Sanna är vice GSR för telefongruppen.
Nästa praktiska möte är 6 juli 2024


Meddelande från Telefongruppen
Januari 2024
Telefongruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service.
En ny GSR behövs från och med den 6 april.
Torsdagsmötena ändras till tisdagar kl 19.00, det är samma länk och samma nummer som vanligt.
Nästa praktiska möte är 6 april 2024


Meddelande från SSK
December 2023 
Det kommer vara extrainsatta zoom-möten på julafton kl. 09.00 och nyårsafton kl. 10.00. Välkomna att tillfriskna tillsammans och ha gemenskap under högtiderna. Priserna höjs på våra varor i butiken för att matcha valutaväxlingen gentemot USA från och med 1/1.
Vill du tillfriskna genom att göra service i SSK? Vakanta poster i SSK är GSR, webbansvarig och samtliga viceposter. Viktigt att alla poster blir tillsatta för att SSK och FAA ska kunna fungera! Delta på nästa praktiska SSK-möte hålls torsdag den 11/1 kl. 19.30-20.45. Alla får delta och dom som har en servicepost får rösta.

Meddelande från Talarmöte
Januari 2024
Josefine söker dig som vill hålla ett talarmöte till våren eller vill du tipsa om någon som skulle passa för att tala på ett? Kontakta talarmote(snabel-a)faa.se eller Josefine B för mer information, för att anmäla dig eller tipsa om någon.


Det är GSR för respektive grupp som skickar in det meddelande som ska publiceras på denna sida och mall för meddelande finns nedan. Tänk på att hålla meddelandet kort och koncist då meddelandet ska läsas upp på möten. Längre information publiceras under Aktuellt och kan skickas ut via FAA:s informationsmejl. Ladda ner mallen och fyll i aktuell information, spara och maila sedan till web (snabel-a) faa.se.

Mall Meddelanden 210302