Meddelanden

På denna sida hittar du meddelanden att läsa upp på möten. Samtliga meddelanden på denna sida läses upp på alla möten.


Meddelande från SSK

December 2021Vi uppmanar den som har möjlighet att göra service i arbetsgruppen för ett konvent i Sverige våren 2022 att mejla till gsr-ssk(snabel-a)faa.se. Samma mejladress används om du har möjlighet att ta någon av våra vakanta poster som är vice GSR, vice kassör, vice sekreterare och vice butiksansvarig. Nästa SSK-möte är 11 januari kl. 19.30-20.45. Alla är välkomna, dom som har en servicepost får rösta.


Meddelande från Telefongruppen
Januari 2022
Det praktiska mötet i januari blev inställt. Vi uppmanar alla att se över de nya förslagen till manualer för telefonmötena som mailats ut via telefongruppens mail och de förslag till ändringar som vi har gjort. Vi skjuter upp starten för telefonmötena en månad framåt i tiden, Vi välkomnar alla till det praktiska mötet då vi bestämmer vilket startdatum vi ska ha för den nya telefontjänsten och de nya manualerna som ska läggas ut på hemsidan.

Telefongruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service. Vakanta poster är GSR och Vice GSR. Kontakta oss på gsrtelemote(snabel-a)faa.se om du har frågor eller är intresserad. Nästa praktiska möte är den 6/2 kl 10-11. Alla är välkomna!


Meddelande från Talarmöte
FAA söker medlemmar som är intresserade av att hålla nästa talarmöte. Ett talarmöte innebär att det är en talare som delar med sig av sina erfarenheter, styrka och hopp genom sin lifestory, hur den kom till programmet och tillfrisknade från sjukdomen sockerberoende/matmissbruk eller håller ett tal efter ett särskilt tema.
Är du intresserad av att hålla nästa talarmöte eller vill du tipsa om någon som skulle passa för att hålla talarmöte?
Kontakta talarmote(snabel-a)faa.se för mer information, för att anmäla dig eller tipsa om någon.


Nedan info ska inte läsas upp på möten utan är information gällande att skicka in meddelanden som ska publiceras:

Det är GSR för respektive grupp som skickar in det meddelande som ska publiceras på denna sida och mall för meddelande finns nedan. Ladda ner mallen och fyll i aktuell information, spara och maila sedan till web (snabel-a) faa.se

Mall Meddelanden 210302