Meddelanden

På denna sida hittar du meddelanden att läsa upp på möten. Samtliga meddelanden på denna sida läses upp på alla möten.


Meddelande från SSK

Juli 2021
Ett världskonvent kommer hållas den 15-17 oktober 2021. Mer info kommer framöver.
Det är för tillfället problem med FAAs informationsmail och SSKs informationsbrev publiceras därför under Aktuellt.
SSK behöver dig som vill tillfrisknande genom att göra service. Vakanta poster i SSK är vice GSR, vice sekreterare, vice kassör och vice butiksansvarig. Den nya zoom-gruppen behöver en GSR och vice-GSR. Kontakta SSK på gsr-ssk (snabel-a) faa.se om du är intresserad eller har frågor. Nästa SSK-möte är onsdag 11 augusti kl. 19.30-21.00. Alla är välkomna, dom som har en servicepost får rösta.


Meddelande från Telefongruppen

Juli 2021
Information om Zoom-tjänsten: Telefonmöten respektive Zoom-möten sker båda via Zoom. Dock används två olika konton eftersom mötena annars krockar med varandra vissa tider. För att delta i telefonmöte måste du därför använda den länk eller det mötesID som finns på Telefonmötessidan.
Om du har problem att ansluta till Telefonmötet via ett telefonnummer så prova att ringa in på ett annat nummer.
Telefongruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service.
Vakanta poster är vice GSR.
Kontakta oss på gsrtelemote(snabel-a)faa.se om du har frågor eller är intresserad. Nästa praktiska möte är den 1 augusti kl 10-11, alla är välkomna!


Meddelande från Talarmöte
Talarmötet söker fler personer som vill tala på ett talarmöte. Ett tal kan innehålla din livshistoria, hur du kom till programmet och hur du tillfrisknade från sjukdomen sockerberoende och matmissbruk. Är du intresserad av att hålla nästa talarmöte?
Kontakta talarmote(snabel-a)faa.se för mer information eller för att anmäla dig.


Meddelande från Mejlgruppen
Juli 2021
Mejlgruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service.
Vakanta poster är vice GSR


Nedan info ska inte läsas upp på möten utan är information gällande att skicka in meddelanden som ska publiceras:

Det är GSR för respektive grupp som skickar in det meddelande som ska publiceras på denna sida och mall för meddelande finns nedan. Ladda ner mallen och fyll i aktuell information, spara och maila sedan till web (snabel-a) faa.se

Mall Meddelanden 210302