Meddelanden

På denna sida hittar du meddelanden att läsa upp på möten. Samtliga meddelanden på denna sida läses upp på alla möten.


Meddelande från SSK
Mars 2021
 
Gröna Boken (Food Addicts Anonymous) finns nu åter i lager i butiken.
SSK behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service. Vakanta poster i SSK är:
Vice sekreterare
Vice kassör
Vice butiksansvarig.
Vice GSR för telefongrupperna
Vice GSR för mejlmötesgruppen.
Kontakta oss på gsr-ssk (snabel-a) faa.se om du är intresserad eller har frågor.
Nästa SSK möte är 14 april kl 19.30-21 alla är välkomna, de som har en servicepost får rösta.

Meddelande från Telefongruppen
April 2021

Det praktiska mötet i april röstade ja till att telefontjänsten ska flyttas över till zoom, det kommer gå att ringa in via telefon med kod eller via appen. Mötet röstade även ja till att förlänga alla 20-minuters möten till 30 minuter. För att förslagen ska gå igenom måste två möten rösta ja till dem. Om det praktiska mötet den 2 maj också röstar ja kommer övergången till zoom att ske den 16/5.

På det praktiska mötet i maj kommer vi fatta beslut om ifall kvällsmötet ska flyttas till 21.00. 

Välkommen att delta på nästa praktiska möte för att framföra dina tankar och åsikter och vara med och fatta beslut i dessa frågor. Nästa praktiska möte är 2 maj kl 10-11.

 


Meddelande från Mejlgruppen

 


Nedan info ska inte läsas upp på möten utan är information gällande att skicka in meddelanden som ska publiceras:

Det är GSR för respektive grupp som skickar in det meddelande som ska publiceras på denna sida och mall för meddelande finns nedan. Ladda ner mallen och fyll i aktuell information, spara och maila sedan till web (snabel-a) faa.se

Mall Meddelanden 210302