Meddelanden

På denna sida hittar du meddelanden att läsa upp på möten. Samtliga meddelanden på denna sida läses upp på alla möten.


Meddelande från SSK

April 2021
Alla möten ska läsa upp meddelande från FAA. Det behövs läggas in i mötesmanualerna. Det är varje GSR’s ansvar att förmedla det till sina grupper och att ändra i sina manualer. Det finns en ny mötesmanual för onlinemöten 60 minuter.
SSK vill påminna alla om att uppmuntra nykomlingar och alla som har varit abstinenta i 30, 60, 90 dagar, sex månader eller årsdagar att maila butiken för att få sin pollett hemskickad på
butik (snabel-a) faa.se.

SSK behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service.
Vakanta poster i SSK är:
Vice GSR
Vice sekreterare
Vice kassör
Vice butiksansvarig.
Kontakta oss på gsr-ssk (snabel-a) faa.se om du är intresserad eller har frågor.
Nästa SSK möte är tisdag 11 maj kl 19.30-21.00.
Alla är välkomna, dom som har en servicepost får rösta.

Meddelande från Telefongruppen
Maj 2021

Telefonmötena kommer gå över till zoom den 17 maj. Alla 20-minutersmöten förlängs då till 30 minuter och en ny manual kommer användas för dessa möten. Mer info och ny manual har skickats ut via telefongruppens infomail. Manualerna är även uppladdade på hemsidan. Du kan registrera dig på denna mail på faa.se. Kvällsmötets tid ändras från 21.15 till 21.00 from den 10 maj. 

Telefongruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service.
Vakanta poster är: Vice gsr, mötesvärd för torsdagsmöten samt mötesvärd för morgonmötet och lunchmötet från och med 7 juni.
Kontakta oss på gsr-telemote@faa.se om du har frågor eller är intresserad.
Nästa praktiska möte är den 6 juni kl 10-11, alla är välkomna! 


Meddelande från Talarmöte
Talarmötet söker fler personer som vill prata på ett talarmöte. Ett tal kan innehålla din livshistoria, hur du kom till programmet och hur du tillfrisknade från sjukdomen sockerberoende och matmissbruk.
Är du intresserad av att hålla nästa talarmöte?
Kontakta talarmote(snabel-a)faa.se för mer information eller för att anmäla dig.


Meddelande från Mejlgruppen

Mejlgruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service.
Vakanta poster är:
Vice GSR


Nedan info ska inte läsas upp på möten utan är information gällande att skicka in meddelanden som ska publiceras:

Det är GSR för respektive grupp som skickar in det meddelande som ska publiceras på denna sida och mall för meddelande finns nedan. Ladda ner mallen och fyll i aktuell information, spara och maila sedan till web (snabel-a) faa.se

Mall Meddelanden 210302