Vad är ett praktiskt möte?

Avsikten med praktiska möten är att de som värnar om sin FAA-grupp eller om FAA som helhet tillsammans ska fatta beslut som rör gruppen. Beslut fattas genom gruppsamvetet. Gruppsamvetet består av de som för närvarande befinner sig på det aktuella mötet. Större frågor brukar tas upp på minst två olika möten innan beslut fattas medans vissa frågor kräver också att de tas upp i SSK, Sveriges servicekommitté.

På dessa praktiska möten kan du tala om vad du vill göra för service och be om gruppens synpunkter och stöd. Om du blir vald till ett förtroendeuppdrag försök att utföra det efter bästa förmåga och kom ihåg att du alltid kan be om hjälp om du behöver det.