Vad är gruppen?

Den enskilda FAA-gruppen vägledd av De tolv traditionerna är en viktig hörnsten i programmet. Varje FAA-grupp fordrar ett minimum av organisation men för att gruppen ska fungera krävs en viktig ingrediens SERVICE. Två serviceposter som tycks vara oumbärliga för en grupps överlevnad är kassör och GSR, gruppservicerepresentanten och beroende på behoven kan serviceposterna utökas.

Det är värt att komma ihåg att varje gång som jag sitter på ett möte, är det någon som har möjliggjort detta genom service. Att göra service betyder helt enkelt att man hjälps åt så att möten och annat blir möjligt.

Alla som är med och gör service är enbart betrodda tjänare, de styr inte.