Verktyg för tillfrisknande

Möten
Gemenskapen med andra matmissbrukare är grunden i vårt program. Mötena ger oss möjlighet att dela vår erfarenhet, styrka och hopp med andra som också söker ett tillfrisknande från den här sjukdomen. Mötena ger oss möjlighet att identifiera våra likheter och bekräfta våra vanliga problem. I Sverige kan du vara med på både live-möten och telefonmöten som du finner här.

Online FAA möten
Många medlemmar bor på ställen där det inte finns livemöten. Att deltaga i onlinemöten erbjuder fysiskt isolerade människor möjlighet att komma i kontakt med och bygga relationer till matmissbrukare över hela världen. Våra datorer är öppna för kommunikation dygnet runt. Klicka här för mer info om e-mail möten i USA.

Telefon
Telefonen är bra att använda för att undvika isoleringen som är så vanlig ibland oss. Detta är ett redskap där vi kan lära oss att räcka ut handen och be om hjälp och erbjuda hjälp.

Skriva
Många FAA-medlemmar finner att skrivandet är ett användbart redskap för att tillfriskna. Skrivandet kan användas när det inte finns möjlighet till möten eller att prata i telefon. Skrivandet kan också användas som en journal över vårt tillfrisknande eller att komma över situationer och funderingar som kommer upp och som vi inte kan dela med andra direkt. Att skriva ner våra tankar och känslor på papper hjälper oss att bättre förstå våra handlingar och reaktioner som vi normalt inte skulle se. Vi kommer även att kunna se saker och ting klarare, när vi tar oss tid att skriva ner det.

Bön och meditation
Bön är ett kraftfullt verktyg som är tillgängligt för alla, alltid och överallt. Att dagligen söka kontakt med vår högre kraft är viktigt för vårt tillfrisknande. Sinnesrobönen och Sjundestegsbönen är bra böner i början för att komma igång. Vissa medlemmar skriver böner, det spelar ingen roll vad du gör, bara du gör något.

Litteratur
Vi läser och studerar Tolv-stegslitteratur. Litteraturen hjälper oss att bättre förstå den biokemiska delen av vår sjukdom kallad matmissbruk. Informationen som erbjuds i FAA-litteratur hjälper oss att identifiera de karakteristiska stegen av sjukdomen. Genom att läsa litteraturen vinner vi kunskap om hur vi kan tillfriskna från denna sjukdom. Se gärna litteraturlistan och hur du beställer godkänd FAA-litteratur här.

Matplan
Att totalt eliminera socker, mjöl, vete och annan kolhydratrik mat från vår kost och låta kroppen bli ren från dessa substanser hjälper oss på vägen till ett liv fritt från sug/begär, och är en hjälp för att kunna tillfriskna fysiskt. Detta kommer att tillåta oss att fokusera på de andra områdena av vår sjukdom, att tillfriskna även mentalt och andligt, med hjälp av tolvstegsprogrammet i FAA.
Läs mer

Stegarbete
Matmissbruk är en sjukdom som påverkar oss fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Om den vore enbart fysisk skulle vi bara behöva följa matplanen för att snart vara smala och lyckliga. Arbetet i De tolv stegen hjälper oss att hela våra känslor och ge oss andliga principer att leva efter. Det viktigaste syftet med stegen är att utveckla en kraft som är starkare än vi själva, som kommer att befria oss från besattheten med mat och lära oss hur vi skall leva. Stegarbetet gör vi med en sponsor som guidar oss genom stegen. Du kan finna en sponsor på möten eller via USAs ”The FAA Loop”

Sponsorskap
Sponsorer är FAA medlemmar som är abstinenta från socker, mjöl, vete och andra raffinerade kolhydrater och som lever i enlighet med De tolv stegen och De tolv traditionerna efter bästa förmåga. Sponsorn är villig att dela med sig av sitt tillfrisknande. Vi skaffar själva en sponsor när vi känner oss redo för det. Ingen annan än vi själva kan jobba aktivt för vårt tillfrisknande. Det är viktigt att du hittar en sponsor, som har vad du vill ha, fråga sedan den personen vad de gjort för att uppnå det. Genom att arbeta med andra medlemmar och dela deras erfarenheter vinner den som är sponsor möjligheten att bekräfta sitt egna tillfrisknande. Här kan du läsa mer.

Anonymitet
Anonymiteten är ett verktyg som garanterar att vi sätter principer framför personligheter. Anonymiteten tillåter oss alla att ha friheten och säkerheten att slippa skvaller. Anonymiteten säkerställer, att vad vi än delar om med andra FAA-medlemmar kommer det att behandlas med respekt och vara konfidentiellt. Detta innebär att allt och alla vi hör och ser på mötena skall stanna där när vi går därifrån.

Service
Service är en viktig del av FAAs lösning. Vill du jobba aktivt med ditt tillfrisknande kan du göra service. Vi uppmuntrar alla att göra det de kan i form av service för FAA. Den första servicen vi gör är att bli abstinenta och förbli abstinenta. Andra sätt är att gå på möten/ringa, hjälpa till att ta fram stolar, städa upp efter mötet, tala med nykomlingar att få dem att känna sig välkomna, bli kassör, mötesledare mm.

Konvent
Att delta på ett FAA-konvent, är ett redskap som ger dig möjligheten att bygga relationer med andra tillfrisknande matmissbrukare över hela världen. Det finns inget likt ett rum fyllt med 100-tals abstinenta matmissbrukare. Att delta kan ofta ge oss lite extra uppmuntran att vara abstinenta en dag till.