Vad är GSR, gruppservicerepresentant?

Varje mötesgrupp väljer sin egen en GSR och vice GSR som representerar sin egen grupp.

GSR, gruppservicerepresentanten och vice GSR tjänar gruppen genom att se till att det praktiska fungerar utan att för den delen styra. GSR är en länk mellan gruppen och andra grupper inom programmet, samt SSK, Sveriges servicekommitté. Det varierar mellan olika grupper vad som behövs.

En GSR  bör regelbundet gå in och kolla under aktuellt för att se om någon information behöver nå fram till sin grupp. Uppmana även gärna medlemmarna i sin grupp att själva gå in och läsa på hemsidan för att hålla sig uppdaterade.

Det är inte tänkt att den som är GSR ska leda alla möten, välja mötesledare eller tema och inte heller bestämma över mötesordningen. Hen fattar inte beslut själv utan vänder sig alltid till gruppen, för att sedan kunna handla efter gruppens vilja.

GSR  el vice GSR deltar och röstar vid alla SSKs-möten och informerar SSK om vad som händer i sin egen grupp, hur gruppen mår och tar med sig information från SSK till sin egen grupp.

Alla som är med och gör service är enbart betrodda tjänare, de styr inte.