Varför och vad innebär det att ha en sponsor?

Det är ofta vi får frågor om hur man skaffar sig en sponsor och varför vi ska ha en. Det är viktigt att förmedla till er alla nya som kommer till FAA att ens tillfrisknande är inte avhängigt av att ha en sponsor eller inte. En sponsor har gått före och gjort De tolv stegen och ska enbart guida sin sponsee genom stegen, hen är inte någon “psykolog” som kan hjälpa dig med annat än just stegarbetet. Allt stöd och råd vi kan behöva kan vi få av andra programvänner. Det är inte en sponsors uppgift att hjälpa dig bli fri från ditt matmissbruk/ sockerberoende. Fri blir du genom att använda FAAs alla verktyg.

FAA Sverige har lite växtvärk så det är just nu lite brist på sponsorer. Ingen ska känna stress över att de inte har en sponsor från början, det finns så mycket annat du kan börja med att göra. Gå på live-möten eller ringa in på möten, dela ditt tillfrisknande/ mående med andra, ringa programvänner, läsa FAA litteratur, bekanta dig med programmet, De tolv stegen och börja titta på de tre första stegen och prata med andra om dem. En sponsor kan du finna på t ex möten (live-möte, telefonmöte, online-möte), det går också bra att söka sponsor utanför Sverige tex via USAs internet 24/7 loop-meeting.

Här kan du läsa mer om sponsorskap.