Varför och vad innebär det att ha en sponsor?

Det är ofta vi får frågor om hur man skaffar sig en sponsor och varför man ska ha en. Det är viktigt att förmedla till alla nya som kommer till FAA att ens tillfrisknande inte är avhängigt av att ha en sponsor eller inte.

En sponsor är en person som har gått före och gjort De tolv stegen och ska enbart guida sin sponsee genom stegen. Sponsorn är inte någon ”psykolog” som kan eller ska hjälpa dig med annat än just stegarabetet. Alla råd och stöd vi kan behöva kan vi få av andra personer i programmet, så kallade programvänner. Det är inte sponsorns uppgift att hjälpa dig bli fri från ditt matmissbruk/sockerberoende. Fri blir du genom att använda FAAs verktyg.

Ingen ska känna stress över att de inte har en sponsor i början, det finns så mycket annat du kan börja med att göra. Gå på live- eller zoom-möten eller ringa in på telefonmöten, dela ditt tillfriskande/mående med andra, ringa ut till programvänner, läsa FAA litteratur, bekanta dig med programmet och de tolv stegen, börja titta på de tre första stegen och prata med programvänner om dem.

En sponsor kan du finna på möten (live-, zoom- eller telefonmöte) och det går också bra att söka sponsor utanför Sverige till exempel via USAs online 24/7 loop-meeting.

Här kan du läsa mer om sponsorskap.