Välkommen till FAA

Anonyma matmissbrukare

FAA är en förkortning av Food Addicts Anonymous.
Översatt till svenska kallar vi oss Anonyma matmissbrukare.

Vi tillfrisknar tillsammans, en dag i taget, från den biokemiska sjukdomen matmissbruk/sockerberoende.
FAA är en gemenskap av människor som är villiga att tillfriskna från sjukdomen matmissbruk.
Det enda krav som finns för medlemskap är en önskan om att sluta äta och dricka beroendeframkallande födoämnen.

Vi utgår från vårt tolvstegsprogram och genom att dela vår erfarenhet av styrka och hopp med andra tillåter vi oss att tillfriskna från denna sjukdom. EN DAG I TAGET.

Är du här för första gången?
Önskar du sluta äta och dricka beroendeframkallande födoämnen såsom socker, mjöl och vete? 

Läs gärna mer om FAA och sockerberoende/matmissbruk här.

Vad är FAA?

FAAs historia

FAAs informationsfolder (kortfattad information om FAA)

Meddelanden (här hittar du information att läsa upp på möten)