Mötesmanualer

MÖTESORDNING, MALL FÖR PROTOKOLL OCH MÖTESGUIDE FÖR SSK
Mall SSK mötesordning 20-06-10 (docx)
Mall SSK mötesordning 20-06-10 (pdf)
Mall SSK protokoll 2020-02-13 (docx)
SSKs mötesguide 2020-02-12 (pdf)


MANUALER TILL TELEFONMÖTE
15 min telefonmötesmanual 19-04-07 (pdf)
30 min telefonmötesmanual 20-08-11 (pdf)
60 min telefonmötesmanual 20-08-11 (pdf)
Mötesordning praktiskt telefonmöte 20-08-02 (pdf)
Mall protokoll praktiskt telefonmöte 19-04-08 (pdf)  (Denna mall kan man skriva direkt i med hjälp av Adobe Reader(Gäller PC). På plattor och smartphones används app med editeringsfunktion. Kom ihåg att först ladda ner filen och döpa om den.)

TESTNING OCH UTVÄRDERING AV UTKAST TELEFONMÖTESMANUALER
20 min telefonmötesmanual 20-08-11 UTKAST


Övriga dokument
Steg 1 (pdf) , den oavkortade versionen (pdf)
De tolv traditionerna-oavkortad-191010 (pdf)
Förslag på olika teman 2017-04-06 (pdf)


MANUAL TILL ONLINE-MÖTE
Manual för online-möten 60 minuter (pdf)

 

 

Bild på våra polletter som delas ut för att uppmärksamma abstinent tid.