Mötesmanualer och dokument

MANUALER TILL TELEFONMÖTE
20 minuters möte
20 min telefonmotesmanual from 24-01-17 (pdf)
20 min telefonmötesmanual from 24-01-17 (docx)

30 minuters möte
30 min telefonmötesmanual from 2023-09-04 (pdf)
30 min telefonmötesmanual from 2023-09-04 (docx)

60 minuters möte
60 min telefonmötesmanual from 2023-09-04 (pdf)
60 min telefonmötesmanual from 2023-09-04 (docx)

Telefongruppen praktiskt möte
Mötesordning för ordförande på praktiskt möte att följa:
Mötesordning from 2023-02-05
Dokument för sekreteraren på praktiska mötet att skriva i:
Mall protokoll from 2023-02-05


MANUAL TILL ZOOM-MÖTE
Zoom-möte 60 min 21-05-02 (pdf)
Zoom-möte 60 min 21-05-02 (docx)


SSK-MÖTE: MÖTESORDNING, PROTOKOLL OCH MÖTESGUIDE
Mall SSK mötesordning 20-06-10 (docx)
Mall SSK mötesordning 20-06-10 (pdf)
Mall SSK protokoll 2020-02-13 (docx)
SSKs mötesguide 2020-02-12 (pdf)


ÖVRIGA DOKUMENT
Steg 1 (pdf), den oavkortade versionen
De tolv traditionerna-oavkortad-191010 (pdf)
Förslag på olika teman 2017-04-06 (pdf)
Olika namn på socker, mjöl och vete

Manualer från FAA USA
FAA Service Manual
FAA Sample Face to Face Meeting Format
FAA FACE-TO-FACE MEETING GUIDANCE and TOOL KIT


 

Bild på våra polletter som delas ut för att uppmärksamma abstinent tid.