Mötesmanualer

MÖTESORDNING, MALL FÖR PROTOKOLL OCH MÖTESGUIDE FÖR SSK:
Mall SSK mötesordning 2019-07-16 (docx)

Mall SSK mötesordning 2019-07-16 (pdf)

Mall SSK protokoll 2020-02-13 (docx)
SSKs mötesguide 2020-02-12 (pdf)


MANUALER TILL TELEFONMÖTE
15 min telefonmötesmanual 19-03-04 (pdf)
30 min telefonmötesmanual 18-06-03 (pdf)
60 min telefonmötesmanual 18-06-03 (pdf)
60 min telefonmötesmanual TORSDAG 19-04-29 (pdf)
Mötesordning praktiskt telefonmöte 18-09-15 (pdf)
Mall protokoll praktiskt telefonmöte 19-04-08 (pdf)  (Denna mall kan man skriva direkt i med hjälp av Adobe Reader(Gäller PC). På plattor och smartphones används app med editeringsfunktion. Kom ihåg att först ladda ner filen och döpa om den.)

Här läggs nya förslag  på manualer/mallar upp som ännu ej är godkända.


Övriga dokument
Steg 1 , den långa versionen (pdf)
De tolv traditionerna-oavkortad-191010 (pdf)
Förslag på olika teman 2017-04-06 (pdf)

Protokoll mm finns här (lösenord krävs).


MANUALER TILL SKYPEMÖTE
UTKAST 60 min Skype-mötesmanual 2017-06-05 (pdf)
UTKAST 60 min Skype-mötesmanual kort 2017-06-05(pdf)

UTKAST 30 min Skype-mötesmanual 2017-06-05 (pdf)
UTKAST Mötesordning praktiskt Skype-möte 2017-05-21 (pdf)
UTKAST Mall protokoll praktiskt Skype-möte 2017-06-02 (pdf) 
   Om du laddar ner  filen på din dator kan du skriva direkt i mallen som är utformad som ett formulär.

Protokoll mm finns här (lösenord krävs).


Bild på våra polletter som delas ut för att uppmärksamma abstinent tid.