Mötesmanualer och dokument

MANUALER TILL TELEFONMÖTE
20 minuters möte
20 min telefonmötesmanual from 22-12-04 (pdf)

20 min telefonmötesmanual from 22-12-04 (docx)

30 minuters möte
30 min telefonmötesmanual from 22-04-25 (pdf)
30 min telefonmötesmanual from 22-04-25 (docx)

60 minuters möte
60 min telefonmötesmanual from 22-11-27 (pdf)
60 min telefonmötesmanual from 22-11-27 (docx)

Praktiskt möte 
Mötesordning praktiskt telefonmöte 20-08-02 (pdf)
Mall protokoll praktiskt telefonmöte 21-06-06 (pdf)  (Denna mall kan man skriva direkt i med hjälp av Adobe Reader(Gäller PC). På plattor och smartphones används app med editeringsfunktion. Kom ihåg att först ladda ner filen och döpa om den.)


MANUAL TILL ZOOM-MÖTE
Zoom-möte 60 min 21-05-02 (pdf)
Zoom-möte 60 min 21-05-02 (docx)


SSK-MÖTE: MÖTESORDNING, PROTOKOLL OCH MÖTESGUIDE
Mall SSK mötesordning 20-06-10 (docx)
Mall SSK mötesordning 20-06-10 (pdf)
Mall SSK protokoll 2020-02-13 (docx)
SSKs mötesguide 2020-02-12 (pdf)


ÖVRIGA DOKUMENT
Steg 1 (pdf), den oavkortade versionen
De tolv traditionerna-oavkortad-191010 (pdf)
Förslag på olika teman 2017-04-06 (pdf)
Olika namn på socker, mjöl och vete

Manualer från FAA USA
FAA Service Manual
FAA Sample Face to Face Meeting Format
FAA FACE-TO-FACE MEETING GUIDANCE and TOOL KIT


 

Bild på våra polletter som delas ut för att uppmärksamma abstinent tid.