Mötesmanualer

MÖTESORDNING, MALL FÖR PROTOKOLL OCH MÖTESGUIDE FÖR SSK
Mall SSK mötesordning 20-06-10 (docx)
Mall SSK mötesordning 20-06-10 (pdf)
Mall SSK protokoll 2020-02-13 (docx)
SSKs mötesguide 2020-02-12 (pdf)


MANUALER TILL TELEFONMÖTE
30 min telefonmötesmanual from 21-05-17 (pdf)
30 min telefonmötesmanual from 21-05-17 (doc)
60 min telefonmötesmanual from 21-07-09 (pdf)
60 min telefonmötesmanual from 21-07-09 (doc)

Mötesordning praktiskt telefonmöte 20-08-02 (pdf)
Mall protokoll praktiskt telefonmöte 21-06-06 (pdf)  (Denna mall kan man skriva direkt i med hjälp av Adobe Reader(Gäller PC). På plattor och smartphones används app med editeringsfunktion. Kom ihåg att först ladda ner filen och döpa om den.)


 

Övriga dokument
Steg 1 (pdf) , den oavkortade versionen (pdf)
De tolv traditionerna-oavkortad-191010 (pdf)
Förslag på olika teman 2017-04-06 (pdf)


MANUAL TILL ONLINE-MÖTE
Manual för online-möten 60 minuter (pdf)

 

Bild på våra polletter som delas ut för att uppmärksamma abstinent tid.