Vad gör en kassör?

Gruppens kassör
Då vi är beroende av våra egna frivilliga bidrag är det viktigt att gruppen har en ekonomiansvarig. Hatten måste gå runt och pengarna samlas in och tas hand om på ett förtroendefullt sätt för gruppens trygghet och överlevnad.

Vanligen är det gruppens kassör som ser till att lokalhyran betalas och att gruppen hålls informerad om ekonomin. Pengarna skall även räcka till inköp av gruppens litteratur och andra förbrukningsvaror. Eventuellt överskott kan sättas in på FAA Sveriges konto.

Var gärna två stycken med insyn i kassan både för gruppen och kassörens skull. Här kan en vice-kassör eller ett samarbete med grupprepresentanten vara till hjälp. Ett post eller bankkonto kan underlätta kassörens arbete och öka tryggheten i gruppen. Kom ihåg att kassören är inte själv ekonomisk ansvarig för gruppen utan, endast betrodd att handha gruppens pengar.

SSKs kassör
Har samma uppgift som gruppens kassör men handhar även pengarna som kommer in på FAA Sveriges bankgirokonto och ansvarar för att räkningar betalas såsom tex kostnaden för telefonmötestjänsten, hemsidan, bankavgifter, inköp av böcker, pamfletter (broschyrer) och polletter.

Stora utgifter såsom översättning av litteratur och utbetalning av resebidrag bör tas upp på ett SSK-möte där gruppsamvetet är beslutande. Gruppsamvetet består av de i SSK som för närvarande befinner sig på det aktuella mötet. Riktigt stora frågor brukar tas upp på minst två olika SSK-möten innan beslut fattas.