Information till press och media

Allmän information

Avsikten med vår officiella webbplats är att tillhandahålla information om FAA till medlemmar, FAA-grupper och omvärlden.

Inte minst till massmedia. FAA är inte anonymt. Tvärtom, vi vill att FAA ska vara så synligt som möjligt i samhället för den matmissbrukare som söker hjälp. Vi vet att information om FAA i massmedia når många matmissbrukare som fortfarande lider och därför vill vi tillhandahålla korrekt information om FAA, till alla som skriver om oss eller berättar om oss.

Däremot har alla FAA-medlemmar rätt till personlig anonymitet.

Tidigare erfarenheter har lärt oss att upprätthålla strikt anonymitet i press, radio, film och TV, av tre orsaker:

1) Aktiva matmissbrukare kan avvisa hjälp om deras identitet kan hotas att röjas.

2) FAA-medlemmar, som söker personlig publicitet, kan börja missbruka snabba kolhydrater igen.

3) Personlig publicitet inom FAA inbjuder till prestige, åsikts- och intressekonflikter som för oss bort från vårt huvudsyfte.

Vi ber därför alltid representanter från massmedia att inte fotografera, ta upp ljudinspelningar eller i skrift röja enskilda FAA-medlemmars identitet.

FAAs informationspolicy är att vi fritt vill göra tillgängligt alla våra erfarenheter, till den som har intresse därav. Det innebär att vi välvilligt står till förfogande och att vi, inom ramen för våra traditioner och speciellt anonymitetsprincipen, medverkar närhelst massmedia vill berätta om FAA och därmed hjälpa oss att föra vårt budskap vidare till de matmissbrukare som fortfarande lider.

Varje FAA-grupp är självständig och i princip kan du kontakta närmaste FAA-grupp, för att få mer information och förslagsvis delta på ett öppet möte.

FAAs informationsfolder finns att beställa här eller ladda ned här.

Vem ska du kontakta? 
Maila till faa (snabel-a) faa.se eller kontakta FAA via kontaktsidan här

FAA har ingen anställd personal som arbetar i FAAs organisation. Allt arbete görs frivilligt och ideellt av medlemmar på vår egen fritid, så om du inte får svar direkt ha förståelse. Meddelanden till FAA läses kontinuerligt och vi svarar så fort vi kan.