Donera

Enligt vår 7:e tradition ska varje FAA-grupp vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån. Pengarna går till abonnemangsavgiften för telefonmötestjänsten och tex framtagning av litteratur och material.

Bidrag från FAAs medlemmar tas tacksamt via:
Bankgiro  5867-1322  FAA Sverige allmänna konto
Swish 123 378 20 67 FAA Sverige allmänna konto

Vid gåva skriv gärna hattpengar, gåva eller sjunde. 

Vid beställningar ska du använda de nummer som finns under butik

Det kostar inget att swisha för givaren,  däremot tar banken en avgift på 1,50 kr / swish av mottagaren, därför vädjar FAA till alla som swishar att lägga till 1:50 kr vid varje donation.

Om du vill swisha till din lokala mötesgrupp kontaktar du din kassör, GSR eller kontaktperson.