Aktuellt

mars
Information med anledning av coronaviruset
FAAinfo-SSK-med-anledning-av-coronaviruset

Nytt telefonmöte varje dag kl. 17.15
Ett extra 15-minutersmöte kommer fr.o.m. 20 mars att hållas varje dag kl. 17.15.
Detta är tillsvidare. Vid telefongruppens kommande praktiska möte kommer att beslutas om fler förändringar i telemötestablån.
Har du synpunkter och förslag angående detta vänligen mejla GSR/telemöte via gsrtelemote (snabel-a) faa.se .

februari
Praktiskt möte för mejlmötet
25 mars kl. 19.00-20.00
Mötet hålls på FAA:s telefonkonferens tel.nr. 08-437 324 09 kod 83 66 86.
Se även fliken Mejlmöte.

januari 2020
Information från SSKs januarimöte

december 2019
Information från SSKs decembermöte
Information från telefongruppernas praktiska decembermöte

november 2019
Information från SSKs novembermöte

oktober 2019
Information från SSKs oktobermöte

Lifestories / personliga texter
Vi efterlyser personliga berättelser som kan läggas ut på hemsidan.
De är till för att nya ska kunna läsa och känna igen sig. Här kan du se exempel på texter.
Skicka in din text via FAAs kontaktsida
här.

september 2019
Information från SSKs septembermöte

juli 2019
Information från SSKs julimöte

april 2019
Rapport från möte med Socialstyrelsen
Här kan du läsa rapporten från mötet.

mars 2019
Mejlmöte
Den 25 mars startas FAAs mejlmöte upp. Läs mer här.

mars 2019
Informationsbrev 
Nu går det att prenumerera på FAA informationsbrev här.

feb 2019
Informationsbrev
Nytt informationsbrev 2019-02-14

maj 2018
Anmäl inställt telefonmöte
Maila till faagsrtelefonmoten (snabel-a) outlook.com och meddela om ingen mer än du ringt in till ett telefonmöte. Meddela datum, veckodag och tid som mötet gäller.

maj 2018
Fråga angående FAA-annonsering
Då och då kommer frågan ang annonsering upp:  Är det med hänsyn till stadgarna tillåtet att annonsera om FAA-möten och under vilka förutsättningar?
Svaret är att det är tillåtet att annonsera i press så länge det är utformat som information och inte uppfattas som reklam.

jan 2018
Telefonmötestjänsten
Om du inte kan ansluta dig till telefonmötestjänsten finns numera en alternativ deltagarkod som du finner här.
Om telemötestjänsten mot förmodan inte skulle fungera så felanmäl det genast. Kontaktuppgifter hittar du här. (Nu uppdaterad enklare information)

dec 2017
Våra texter på engelska 
Nu finns de texter vi läser på våra möten på engelska här.

nov 2017
Eget utrymme för alla grupper på hemsidan
Alla grupper har möjlighet att få ett eget utrymme på hemsidan här (lösenord fås av GSR) där kan grupperna lägga upp egna manualer, protokoll, hyreskontakt mm. Vi som sköter hemsidan gör detta åt alla
grupper. Maila web(snabel-a)faa.se om ni vill utnyttja denna möjlighet.

jan 2017
Facebook
Lathund för att bjuda in nya till våra facebookgrupper
Nu även hur du gör från en mobil.
Kom ihåg att fråga om de som vill bli inbjudna till i en lokalgrupp om de också vill bli inbjudna till den allmänna gruppen.
I den allmänna gruppen finns det nu många boktips mm. Och alla kan lägga in sina egna tips i de olika albumen som är nya.

jan 2017
Swish
Vi vädjar till alla som swishar att lägga till 1:50 kr vid varje donation eftersom banken tar den avgiften FAA som mottagare.
Alla grupperna ute i landet har möjlighet till att få ett eget swishnummer och eget kontonummer i Swedbank. Grupperna i Stockholm, Malmö, Kalix och Göteborg har redan anslutet sig. Förtydligande: När du swishar till din grupps konto så hamnar pengarna på ert egna konto. Swishar du till numret som finns på hemsidan kommer det till FAA-Sveriges konto.