Konvent 2020

Välkommen till FAA Sveriges digitala konvent!

Vi välkomnar dig till vårt första egna konvent där vi alla kan samlas och tillfriskna tillsammans. Konventet hålls digitalt via Zoom. Du behöver inte anmäla dig utan följ länken för att ansluta via Zoom.

När hålls konventet?
Datum: Söndagen den 22/11 2020
Tid: Kl. 8.45-17.15

Agenda
– 08.45-09.00: Hej och välkomna + sinnesrobönen
– 09.00-09.45: Steg 1-3 Talare Merja
– 09.45-10.00: Paus
– 10.00-11.00: FAA Möte tema steg 1-3
– 11.00-11.15: Paus
– 11.15-12.00: Steg 7-9 Talare Lisa
– 12.00-13.00: Lunchpaus
– 13.00-13.45: Steg 10-12 Talare My
– 13.45-14.00: Paus
– 14.00-15.00: FAA Möte Tema Steg 10-12
– 15.00-15.15: Paus
– 15.15-16.00: Steg 4-6 Talare Lena
– 16.00-16.15: Paus
– 16.15-17.15: FAA Möte Tema Steg 4-6

Hållpunkterna i agendan är anpassade för att överensstämma med talarnas tillgänglighet.

Du behöver inte vara med under hela konventet. För att undvika störningar ber vi dig respektera mötestiderna.

Vi behöver hjälp med service!
Det vi behöver hjälp med är:
– Mötesledare för de olika FAA mötena (vanlig mötesagenda för ZOOM används).
– Moderatorer för zoom.
Är du villig att tillfriskna genom service så visa ditt intresse för att vara moderator eller mötesledare för någon av tiderna genom att mejla
konvent (snabel-a) faa.se