FAAs historia

När startade FAA?
FAA grundades i december 1987 i West Palm Beach, Florida. Vår grundare är en beundransvärd kvinna vid namn Judith C. Vi är mycket tacksamma gentemot Judith C. som startade vår ”familj”.
Världsservicekontoret ligger i West Palm Beach, Florida.
Om du vill du läsa mer så kan du läsa på FAA USAs hemsida genom att klicka här.

FAA i Sverge
Det var Bitten Jonsson (sjuksköterska och addictionspecialist) som tog FAA till Sverige och startade den första FAA-gruppen 2001 i Hudiksvall. Det första konventet hölls i Göteborg hösten 2004. Under det andra konventet i Stockholm hösten 2005 bildades SSK, Sveriges servicekommitté.

I uppgifterna för SSK ingår bland annat att bygga upp en gemensam service-struktur för FAA Sverige inom ramen för de tolv traditionerna. Inom SSK behandlas gemensamma frågor som berör FAA som helhet i Sverige. Löpande kontakt hålls även med WSO, världsservicekontoret i USA.

SSK en servicekommitté som består av ordförande, sekreterare, kassör, litteraturansvarig, informationsansvarig, hemsidesansvarig,  och GSR (grupprepresentantansvariga för grupperna ute i landet) och observatörer. Alla som är med och gör service är enbart betrodda tjänare, de styr inte.

Vill du komma i kontakt med någon av representanterna i servicekommittén kan du kontakta FAA via kontaktsidan här så vidarebefordrar vi ditt mail till rätt person.