Redigera dokument och manualer

 BRA TIPS ATT TÄNKA PÅ VID ÄNDRING AV DOKUMENT OCH MANUALER
Tänk på att det kan behöva göras motsvarande/samma ändringar i alla manualer 30 min, 60 min och ev den för praktiska möten.

Kom ihåg att ändra datum i dokumenten och justera radbrytningar och sidbrytningar om det behövs, så det blir lättläst när manualerna skrivs ut.

I manualerna är alltid:
Text som ska läsas högt svart, rak och fet.
Instruktioner till mötesledaren är alltid grön, kursiv och normal.

Förkortningar görs utan punkter.

Döp dokumenten på samma sätt som tidigare manualer är döpta och spara en version i word och en version som pdf och skicka in till webbansvarig så att dokumenten blir upplagda på denna sida.

Använd denna gröna färg.

Färgkod till den gröna färgen.