Vad krävs för att få bli medlem i FAA och vad kostar det?

Det enda villkoret för medlemskap i FAA  är en önskan att sluta inta beroendeframkallande födoämnen. Det kostar inget att vara medlem och deltaga. FAA är självförsörjande med våra egna frivilliga bidrag.