Varför uppmärksammas abstinent tid genom pollettutdelning?

Vi vill alla glädjas åt den som håller sig abstinent. Just första året upplevs av många som den svåraste tiden. Därför delas polletter ut för 30, 60, 90 dagar, 6 mån och därefter för årsdagar. Att flera medlemmar i programmet lyckas avstå från beroende framkallande födoämnen visar också att programmet fungerar och inger hopp till andra medlemmar.