Annonsering om FAA-möten?

Är det med hänsyn till Traditionerna tillåtet att annonsera om FAA-möten och under vilka förutsättningar?
Svaret är att det är tillåtet att annonsera i press så länge det är utformat som information och inte uppfattas som reklam.