Vad är skillnaden mellan FAA och andra tolvstegsprogram som handlar om mat?

I FAA har vi lärt oss att matmissbruk är en biokemisk sjukdom som liknar alkoholism och annat drogberoende. Den är en del av vårt genetiska arv. Fastän många av oss matmissbrukare har tvångsmässiga beteenden kring mat, vilka behöver tas itu med, fokuserar FAA på att behandla vårt fysiska och kemiska beroende genom att vi avstår från beroendeframkallande födoämnen. Tvånget är en beteendekomponent i matmissbruket och tas itu med då vi fortsätter att arbeta i vårt program för tillfrisknandet.