Varför står det så ofta Gud i era texter? Jag tror inte på Gud men kan FAA ändå vara något för mig?

Ja visst, FAA är religiöst obundet även om ordet Gud används flitigt i våra texter. De flesta som är med i FAA och inte tror på Gud kan istället tänka på en kraft som större än oss själva, många betraktar FAAs program som sin högre makt.