Välkommen till FAA-cl

Anonyma matmissbrukare

FAA är en förkortning av Food Addicts Anonymous.
Översatt till svenska kallar vi oss Anonyma matmissbrukare.

Vi tillfrisknar tillsammans, en dag i taget, från den biokemiska sjukdomen matmissbruk / sockerberoende.
FAA är en gemenskap av människor som är villiga att tillfriskna från sjukdomen matmissbruk.
Det enda krav som finns för medlemskap är en önskan om att sluta äta och dricka beroendeframkallande födoämnen.

Vi utgår från Tolv-stegsprogrammet och genom att dela vår erfarenhet av styrka och hopp med andra tillåter vi oss att tillfriskna från denna sjukdom. EN DAG I TAGET.

Vad är FAA?

Om FAAs bakgrund och hur det ser ut idag

FAAs informationsfolder (kortfattat om FAA)

Om att vara matmissbrukare / sockerberoende

FAQ /  frågor & svar

Olika namn på socker, mjöl och vete