Arkiv

Annonsering om FAA-möten?

Är det med hänsyn till Traditionerna tillåtet att annonsera om FAA-möten och under vilka förutsättningar?
Svaret är att det är tillåtet att annonsera i press så länge det är utformat som information och inte uppfattas som reklam.

Vad är skillnaden mellan FAA och andra tolvstegsprogram som handlar om mat?

I FAA har vi lärt oss att matmissbruk är en biokemisk sjukdom som liknar alkoholism och annat drogberoende. Den är en del av vårt genetiska arv. Fastän många av oss matmissbrukare har tvångsmässiga beteenden kring mat, vilka behöver tas itu med, fokuserar FAA på att behandla vårt fysiska och kemiska beroende genom att vi avstår från beroendeframkallande födoämnen. Tvånget är en beteendekomponent i matmissbruket och tas itu med då vi fortsätter att arbeta i vårt program för tillfrisknandet.

Kan FAA hjälpa mig om jag överäter och laxerar?

Matmissbrukaren har många ansikten. En del matmissbrukare är överviktiga, andra är inte överviktiga, en del överäter och laxerar, vissa underäter eller är anorektiska. Alla matmissbrukare kan få hjälp av FAA. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta inta beroendeframkallande födoämnen.

Vad är tolvstegsarbete?

Att arbeta med De tolv stegen hjälper oss i att leva i tillfrisknande på många sätt. Vi föreslår att du tillsammans med en sponsor arbetar med FAAs De tolv stegen.

De tolv stegen i sin fullständiga version kan beställas här.  Stegarbetshäftet innehåller en detaljerad lista på frågor som hjälper oss att identifiera och uppmärksamma djupet av vårt problem med mat och vår maktlöshet att hantera situationen enbart genom vår viljestyrka. När vi har kunskap om vårt fysiska beroende av socker, mjöl, vete och andra raffinerade kolhydrater kan vi för första gången i livet ha hopp om att verkligen bli befriade från vårt fysiska sug. När vi fortsätter att arbeta med Stegen, kommer vi att hitta en Kraft större än oss själva. Denna Kraft kommer att hjälpa oss att utveckla ett sätt att leva som leder till minskad besatthet av beroendeframkallande födoämnen.

Varför uppmärksammas abstinent tid genom pollettutdelning?

Vi vill alla glädjas åt den som håller sig abstinent. Just första året upplevs av många som den svåraste tiden. Därför delas polletter ut för 30, 60, 90 dagar, 6 mån och därefter för årsdagar. Att flera medlemmar i programmet lyckas avstå från beroende framkallande födoämnen visar också att programmet fungerar och inger hopp till andra medlemmar.

Vad gör jag om det inte finns möten i mitt område?

Då kan du ringa in på något av FAAs har telefonmöten som du hittar här.

Om du har e-mail kan du gå med i USAs FAA Online Loop. Detta är ett ställe där matmissbrukare kan dela om FAAs steg, ämnen av intresse, frågor och kommentarer angående upplevelsen, styrkan och hoppet som FAAs medlemskap medför.

Find FAA-loop internetmeeting 24/7 klicka här
Find phone meetings in USA  klicka här
Det enda kravet för att få delta är att du har en önskan att sluta inta beroendeframkallande födoämnen.